Rute Kārkliņa. "Ellīgi skaisti noslēpumi"

"Grāmatu stāstos" tiekamies ar Ruti Kārkliņu (1989). Viņa ir rīdziniece – uzaugusi vietā, kur Maskačka satiekas ar Rīgas centru. Kopā ar vīru un bērniem jau vairāku gadu garumā darbojas kā audžuģimene, tādēļ īpaši tuvu izjūt sociālās atstumtības riskam pakļauto ģimeņu dzīves stāstus. Rute ir ieguvusi izglītību komunikācijas zinātnē, beigusi Literāro akadēmiju. "Ellīgi skaisti noslēpumi" ir autores pirmais stāstu krājums, kas ir kā iztēles bagāta arhitekta projektēts dzīvojamais nams, kurā katra dzīvesvieta atšķiras no pārējām.

Vērdiņu Kārlis. "Lībiešu balādes"

Šis ir Kārļa Vērdiņa jaunākais oriģināldzejas krājums pieaugušajiem bilingvāli latviešu un lībiešu valodā. Kā grāmatas ieceri skaidro pats Kārlis Vērdiņš? "Darbs pie grāmatas "Lībiešu balādes" sākās 2011. gadā, kad Valts Ernštreits aicināja latviešu dzejniekus sacerēt pa vienam dzejolim par lībiešu tematiku, atdzejoja tos un publicēja kopkrājumā "Tā iznirst lībieši". Kopš tā laika esmu turpinājis rakstīt dzejoļus, izmantojot lībiešu vēstures, literatūras un folkloras motīvus. Grāmata "Lībiešu balādes" ir rakstīta, iztēlojoties, kāda varētu būt lībiešu laikmetīgā dzeja, ko sarakstījis autors, kurš dzīvo lībiešu kultūras vidē un kura tekstos organiski ieplūst vietējie ticējumi, paražas un vēsturiskā atmiņa."