Rolands Priverts. "Nebaidies ne no kā"

Šī grāmata ir kontrabandista dzīves stāsts. Citiem ­vārdiem, tā ir stāsts par dzīvi ārpus sistēmas, ārpus ­sabiedriskās morāles “kastes” un bieži vien arī ārpus ­likuma. Taču tas ir Rolanda Priverta stāsts par savu dzīvi un šādā nozīmē to var uz­skatīt par autentisku laikmeta liecību, kurai ir ne mazākas tiesības uz savu lasītāju un vietu Latvijas sociālajā atmiņā kā jebkurai citai laikmeta liecībai. Uztversim to kā laikmeta dokumentu, stāstu par vietu un laiku, kurā kādam bija lemts atrasties un dzīvot. Šī ir grāmata, kas rak­stīta brīviem cilvēkiem brīvā valstī.

Zigmunds Skujiņš. "Aplikācija par rakstnieku un laikmetu"

Zigmunds Skujiņš (1926) ir izcils latviešu rakstnieks. Pazīstamāko Skujiņa darbu vidū ir romāni “Kolumba mazdēli” (1961), “Kailums” (1970), “Gulta ar zelta kāju” (1984) un “Miesas krāsas domino” (1999). Izdoti Raksti 10 sējumos un labāko noveļu izlase “Dziļurbums laikā”, bet tagad “Aplikācija par rakstnieku un laikmetu” veidota kopā ar rakstnieka meitu Ingu Skujiņu.

Šajā grāmatā kā kosmosa baltajā pundurī es centīšos saspiest vienuviet sava mūža kvintesenci, atklāt savu sižetu aizmetņus, komentēt agrāk nesaprasto, bet gadu gaitā apjēgto. Apliecināt to, kam joprojām ticu, neslēpjot, ko nespēju un negribu atzīt, jo uzskatu par kļūdu. Raibo aplikāciju papildināšu ar dokumentiem, vēstulēm, citātiem, fragmentiem no saviem romāniem un laikabiedru domām par tiem. Šo grāmatu varētu saukt par ceļvedi pa rakstnieka vēl neizdzisušām pēdām,” raksta pats Zigmunds Skujiņš. Par grāmatu uzklausīsim Jāni Ogu.

Toms Hants. "Killera izvēle"

Toms Hants ir godalgots reklāmas tekstu autors, strādājis pasaules labākajās aģentūrās. Romāns ”Killera izvēle” guva tūlītējus panākumus visā pasaulē, un šis romāns izdots jau daudzās valstīs. Šajā aizraujošajā trillerī vienam cilvēkam jāizšķiras par izvēli, kas liek viņam sadurties ar dvēseles tumšākajiem nostūriem un nodot savus tuvākos. Toms Hants ikkatram liek sev uzdot jautājumu: kādu cenu es būtu gatavs maksāt, lai izglābtu dzīvību mīļotajam?