Rakstu krājums "Eduards Veidenbaums. Dzīve un daiļrade: konteksti un recepcija"

Dzejniekam Eduardam Veidenbaumam veltītā rakstu krājuma saturu veido 2017. gada rudenī Rīgā un Tartu notikušās konferences priekšlasījumi. Konferenci rīkoja Latvijas Universitāte sadarbībā ar Rakstniecības un mūzikas muzeju un Tartu Latviešu biedrību. Tās idejas autori – Iveta Ruskule, Ieva Kalniņa, Marians Rižijs un Māra Grudule, kā arī no igauņzemes puses – Ilze Salnāja. Pieļaut zinātnisku un poētisku tekstu miju ir bijusi apzināta krājuma sastādītājas izvēle. Krājums ir starpdisciplinārs. To veido skatījums uz Veidenbaumu un viņa darbiem no filozofijas, latviešu literatūrzinātnes, ģermānistikas, muzikoloģijas, vēstures, mitoloģijas un muzeoloģijas viedokļa. Par izdevumu stāsta Māra Grudule un Ligita Ašme.

Dzejas gadagrāmata "Garā pupa"


Gadagrāmatā publicēti 55 jauni mūsdienu autoru dzejoļi, kā arī atdzejojumi bērniem, 71 pašu bērnu rakstīts dzejolis, luga, un gan labi zināma, gan piemirsta bērnu dzejas klasika. Saruna ar Inesi Zanderi.