Izdots krājums "Rakstniecības laboratorija", kurā piecpadsmit Latvijas rakstnieki dalās pārdomās par rakstīšanas procesu. Rakstniece Inga Žolude izdevumu raksturo šādi: "Šī grāmata sniedz unikālu iespēju ielūkoties mūsdienu latviešu rakstnieku laboratorijās. No funkcionāli praktiskām līdz alķīmiski mistiskām vai pat dievišķām savā iekārtojumā, tās glabā praktiskus padomus, teorētiskas nostādnes, filozofiskas pārdomas un personiskas refleksijas. Šie aizkadra stāsti atklāj, kā vispār kaut kas tiek radīts, un izgaismo tos instrumentus, kas noderēs ikvienam, kurš nodomājis rakstīt, vai ikvienam lasītājam, kurš jebkad vēlējies uzzināt vairāk par teksta tapšanu." Ar rakstnieci Ingu Žoludi tad arī tiekamies "Grāmatu stāstos".

Savukārt Latvijas Mākslas akadēmijas Mākslas vēstures institūts izdevis rakstu krājumu "Mākslinieku un arhitektu migrācija Viduseiropā un Ziemeļeiropā 1560-1900". Krājumā apkopoto četrpadsmit rakstu pamatā ir 2019. gada 26.–28. septembrī Rīgā un Rundālē notikušās starptautiskās zinātniskās konferences referāti. Savus atklājumus no Latvijas puses lasītājiem piedāvā LMA Mākslas vēstures institūta vadošie pētnieki Anna Ancāne un Eduards Kļaviņš. Rakstus papildina atbilstoši attēli. Krājums sagatavots drukātā un elektroniskā versijā. elektroniskā publikācija būs brīvi pieejama ikvienam. Plašāk stāsta Latvijas Mākslas akadēmijas Mākslas vēstures institūta vadošā pētniece Anna Ancāne.