"Nacionālā pretošanās kustība Latvijā no 1959. līdz 1986. gadam". Voldemāra Zariņa dzejas izlase "Jāizdomā brīvība"

Ir pagājuši jau 30 gadi kopš laika, kad cilvēkiem par Latvijas vēsturi bija pieejams tikai viens – okupācijas varas viedoklis. Šajā laikā salīdzinoši daudz pētīta valsts okupācija, tautas garīgā, intelektuālā un ekonomiskā spēka iznīcināšana, masveida izsūtīšanas pirms un pēc Otrā pasaules kara. Mazāk pētīts ir neredzamais karš, ko īstenoja Latvijas nacionālie partizāni, un vēl mazāk apzināta tā cīņa, ko veica atsevišķi cilvēki un grupas laikā no 1959. līdz 1986. gadam – starp nacionālkomunistu krišanu nežēlastībā un Dziesmoto revolūciju. Šis izdevums ir veltīts tieši šim laikam un cilvēkiem, kas ziedoja savu dzīvību un dzīvi brīvas Latvijas idejai ārpus lielām kustībām un masu pasākumiem.

Savukārt Voldemārs Zariņš pieder pie tiem klusajiem varoņiem, kuri savu brīvību un lielu daļu dzīves upurēja Latvijas neatkarības idejai. Latviešu lēģeru dzejas klasiķis Mordovijas nometnē bija neapstrīdama autoritāte.Viņš iedvesmoja tādus jaunāko cīnītāju paaudzi kā Gunāru Astru, Juri Ziemeli, Bruno Javoišu. "Grāmatu stāstos" uzklausām Bruno Javoišu un rakstnieci Noru Ikstenu.

Rolāna Buti romāns "Apvāršņa vidū"

Šveices literatūras gada balvu, ko Rolāns Buti 2014. gadā saņēmis par romānu “Apvāršņa vidū”, var uzskatīt arī par balvu zemniekiem vai tam dzīvesveidam, kāds vēl pirms dažiem gadu desmitiem bija labi zināms ne tikai Latvijā, bet arī Šveicē. Tā ir balva spējai uzrakstīt par to tikpat smalki kā Rejs Bredberijs krājumā “Pieneņu vīns” un Edvarts Virza “Straumēnos”. Šī nav grāmata atpūtai – īsi un kodolīgi autors parāda agrārās Eiropas neatgriezenisko bojāeju, iezīmējot urbānā laikmeta uzvaru. Romāns uzrunā, satriec un rosina. "Grāmatu stāstos" tiksimies gan ar pašu grāmatas autoru Rolānu Buti, gan Inesi Pētersoni.