Inguna Bauere. "Mazā, klusā sirds. Dārta un Krišjānis pirms tautasdziesmas"

Vienkāršākie ļaudis bez ieskolotām grāmatu gudrībām bieži izrādījās viedāki par daudziem gudrajiem. Dārtas mazā, klusā sirds sevī glabāja bagātības, ko ķeizarienes nepazina, kaut nēsāja kroņus un staigāja ar dimantiem greznotās mantijās. Dārtēns. Dārta. Doriņka. Darja Ivanovna. Mūsu Dainu tēva —Krišjāņa Barona — mīļotā, vēlāk sieva, bērnu māte un mūžam uzticīgā gaidītāja. Krišjānis Barons rūpējās, sūtīja naudu, uztraucās, bet vienmēr bija prom. Gadu gadiem. Arī tad, kad dzima bērni. Arī tad, kad viņi mira. Bet viņa turpināja mīlēt un gaidīt. Mazā, klusā sirds. Raidījumā uzklausām grāmatas autori Ingunu Baueri.

Inga Pizāne. Dzejas krājums "Siena, ko nosiltināt"

Inga Pizāne dzejā debitēja 2016. gadā ar krājumu "Tu neesi sniegs". 2018. gadā amerikāņu izdevniecība A Midsummer Night’s Press izdeva autores dzejas grāmatu Having Never Met Džeida Vila atdzejojumā. Autore publicējusies latviešu un ārzemju literāros izdevumos un internetžurnālos, regulāri tiek aicināta piedalīties dažādos dzejas festivālos Lielbritānijā, ASV, Somijā un citur. Latvijas Rakstnieku savienības Literārajā akadēmijā skolojusies pie Ronalda Brieža un Jāņa Rokpeļņa.

"No kā mēs slēpjamies tīklos?" jautā dzejniece. "Visbiežāk paši no sevis. Sienas motīvs ir saistīts ar to, ka paši būvējam sienu, cietoksni, lai sevi pasargātu, bet tādējādi arī daudz zaudējam.

Iespējams, siena uzbūvēta jau bērnībā, tad to jāmācās jaukt nost vai siltināt. Savā dzejā reflektēju par attālināšanos, šķiršanos, laiku, pilsētu, aplikācijām, jūru, ilgām, klusumu un cerību." "Grāmatu stāstos" - saruna ar Ingu Pizāni.