Rūdolfa Blaumaņa pašatklāsme. Rakstnieks un viņa adresāti vēstulēs un komentāros". Līvijas Volkovas rakstnieka vēstuļu apkopojums, izpēte, skaidrojumi.

Rūdolfs Blaumanis rakstīja garas, personiskas un atklātas vēstules, kas sniedz nepastarpināti dokumentālu iespaidu ne tikai par viņa ētiskajiem un estētiskajiem, politiskajiem un sociālajiem uzskatiem, bet arī par rakstnieka intīmajām izjūtām un pārdzīvojumiem, viņa dažkārt veltīgām ilūzijām. Līdz šim Blaumaņa vēstules nepilnīgā apjomā publicētas Kopotu rakstu 7. un 8. sējumā (1959-1960). Rūdolfa Blaumaņa dzīves un daiļrades pētnieces literatūrzinātnieces Līvijas Volkovas sagatavotajā rakstnieka vēstuļu pilnajā izdevumā pirmoreiz apkopotas visas pieejamās Blaumaņa 355 vēstules, kur līdzās jau iepriekš publicētajām būs vairāk nekā 10 pirmpublicējumi, kas atrasti Rakstniecības un mūzikas muzeja fondos, LU Akadēmiskās bibliotēkas Rokrakstu un retumu nodaļā, kā arī privātpersonu krājumos. Par šo nozīmīgo darbu "Grāmatu stāstos" uzklausīsim Līviju Volkovu un Ievu Jansoni.

Ciklā "Vērtē lasītājs" trīs Ingas - Lasītāju kluba no Iļģuciema dalībnieces - vērtēs Nobela prēmijas laureāta Džona Maksvela Kutzē romānu "Jēzus bērnība", kurā nekas nav tik vienkārši, kā izskatās. Romāna nosaukums tā arī paliek vienīgā teksta vieta, kurā vispār figurē slavenā Nācaretes galdnieka vārds. Taču kādā neparastā rakursā stāsts tiešām ir par mācību, ceļojumu un nezināmu laiku.