Raimonds Ķirķis. "Kartes"

Nesen klajā nācis viņa pirmais dzejoļu krājums "Kartes", kurā iekļautie dzejoļi tapuši laika posmā no 2015. līdz 2019. gadam. Nosaukums izvēlēts ne tikai no tituldzejoļa, bet arī tāpēc, ka autors dzejoļus raksta kā tādus, kur gan lasītājam, gan pašam autoram jāmeklē tā kodols. Dzejniekam ir svarīgi, lai grāmata būtu kompakta un veidota no labākajiem viņa dzejoļiem, ko šajā laikā ir uzrakstījis.

Latvijā pastāv grupējums "Preiļu konceptuālisms", kuram pieder Raimonds Ķirķis. Dzejniekam bijis svarīgi pārstāvēt arī šo dzejas aspektu savā grāmatā, kurā ir gan klasiskāki dzejoļi, gan arī tādi, kas rada jautājumus. Jautājumus, uz kuriem ir diezgan sarežģīti atbildēt. "Grāmatu stāstos" izvaicājam pašu Raimondu Ķirķi.

Elvīra Bloma. "Izdzēstie attēli" 

Elvīras Blomas debijas krājums "Izdzēstie attēli" ir iznācis klajā izdevniecības "Orbīta" "Bibliotēkas sērijā". Šie dzejoļi gan apliecina mūsdienu poētikas tradīcijas pārzināšanu, gan arī provocē, bet vissvarīgākais autorei ir sava individuālā balss, savas sajūtas un tā lasītāju uzrunā caur "nepiepildītām ielām", "neizstaigātām pludmalēm”", "tukšām šosejām" un citām ainavām vai to fragmentiem. Par savu veikumu tuvāk stāsta pati autore.