Šogad Latvijas Literatūras gada balvas kategoriju klāsts papildināts ar "Spilgtāko darbu literatūrzinātnē", savukārt tulkojumu jomā balvas tiks piešķirtas dzejas un prozas tulkojumiem atsevišķi.

Par spilgtākajiem darbiem literatūrzinātnē nominēti: Anitas Rožkalnes "Brīvie vektori", Arņa Koroševska "Lielais noliedzējs", Benedikta Kalnača "Pavērsiens" un Ievas Strukas "Par skaisto un aplamo dzīvi", kas atklāj Gundegas Repšes, Andreja Upīša, Rūdolfa Blaumaņa un Anšlava Eglīša radošās personības.

"Grāmatu stāstos" plašākās sarunās tiekamies ar literatūrzinātnieku Ojāru Lāmu, literatūrzinātnieci Anitu Rožkalni, literatūrzinātnieku, literatūrkritiķi un muzeja speciālistu Arni Koroševski, teātra zinātnieci Ievu Struku un literatūrzinātnieku Benediktu Kalnaču.