Turpinām iepazīstināt ar "Latvijas literatūras gada balvas 2020" nominantiem. Šoreiz - par debitantiem...

Rvīns Varde. "Kas te notiek"

Dokumentālās īsprozas skices atspoguļo autora atmiņas, novērojumus un refleksijas. Personīgais un subjektīvais atsedz ne vien autora individuālo pieredzi, bet lielā mērā mūsu kopējo pieredžu spektru. Paša autora vārdiem – teksts ir izdzīvošanas mēģinājuma hronikas.

Raimonds Ķirķis. "Kartes"

"Kartes" ir Raimonda Ķirķa pirmais dzejoļu krājums, tajā iekļautie dzejoļi tapuši laika posmā no 2015. līdz 2019. gadam. Raimonda Ķirķa debijas krājums apvieno vairākus mūsdienu latviešu dzejas aktuālo meklējumu virzienus. Starp tiem jāmin dzejprozas formas izmantojums, blīva, poētiski un intelektuāli piesātināta tēlainība, spēles ar intertekstualitāti, stilu un dažādiem leksikas slāņiem, kā arī konceptuālas ievirzes dzeja, kas tapusi saspēlē ar citu mūsdienu latviešu dzejnieku eksperimentālajiem darbiem. 

Ligija Purinaša. "Sīvīte"

"Sīvīte" ir dzejnieces Ligijas Purinašas debijas dzejoļu krājums un vēsta par sievietes tēlu 20. un 21. gadsimtā. Tajā apkopoti piecu gadu laikā tapušie dzejoļi, kas sarakstīti latgaliski. Dzejoļu krājums ir daudzslāņains. Tas ne tikai aktualizē sievietes garīgo sīkstumu, šerpumu, paaudžu dzīves pieredzi, bet vēsta arī par sievietes jūtīgumu un psihes trauslumu, ikdienas rutinizēto skrējienu, cilvēcisko attiecību lauztajām līnijām, sabiedrības varmācīgi uzspiestajām normām. Dzejoļu krājums "Sīvīte" ir savdabīgs protests pret (Latgales) sabiedrībā valdošajiem dzimumu stereotipiem.

Aivars Madris. "Zonas"

""Zonas", kā jau saka priekšā nosaukums, aptver dažādas dzīves sfēras jeb zonas – šeit ir gan personiskā pieredze ar bērnības un jaunības ainām, gan intelektuālās pasaules paplašināšana, reflektējot par dažādām kultūrparādībām un Latvijas vēsturi, gan, kā jau pieklājas, arī mīlestības pārdzīvojumi, kas vijas cauri dzejā izstāstītam personiskam attiecību stāstam.