Par Dzintara Soduma balvas laureātu Viktoru Freibergu un viņa "Kinomāna slimības vēsturi"

Kino pētnieka Viktora Freiberga grāmata „Kinomāna slimības vēsture” ir dzīvi apliecinošs darbs par cilvēka gara spēku cīņā ar pārbaudījumiem, bet pāri visam nebeidzama mīlestība uz kino mākslu. Šī apgādā "Aminori" izdotā grāmata 13.maijā - Dzintara Soduma dzimšanas dienā - saņems Dzintara Soduma balvu. Viktors Freibergs nekad mūžā nav rakstījis īstu dienasgrāmatu. Tā ir ļoti personiska, bet tai pat laikā stāsti, kas uzrakstīti  pirmajā personā, ļauj citiem gūt spēku. Tomēr šis personiskais stāsts, šī grāmata ir lielā mērā grāmata par kino. "Grāmatu stāstos" uzklausām Induli Trapiņu un Viktoru Freibergu.

Inga Jēruma. "Sieviete, kura maina likteņus"

Rudīte Losāne ir Latvijas Evaņģēliski luteriskās baznīcas ārpus Latvijas mācītāja, kalpo Cīravas draudzē, kapelāne Iļģuciema cietumā. Viņa ir arī dzejniece, kurai iznākuši četri dzejoļu krājumi. Ingas Jērumas grāmatā atklājas spēcīga personība, kas kalpošanā un dzejā gūst sirdsmieru. Par grāmatu vēsta tās autore Inga Jēruma.