Ingus Barovskis. "Mythopoeia. Mūsdienu mītrade"

Monogrāfijas mērķis ir aplūkot atsevišķus sabiedrībā aktuālus mītiskos priekšstatus un mūsdienu mitoloģiju, cenšoties atklāt mūsdienu mītstāstu ģenēzi saistībā gan ar mūsdienu sabiedrības domāšanas procesiem, gan baltu senāko mītu slāni, kas joprojām ir aktuāls un veido mūsu identitāti un arī mītisko domāšanu. Visaptverošs pārskats tik sarežģītā un plašā jautājumā nav iespējams, jo jēdziens „mūsdienu mitoloģija”, ietverot vienlaikus jēdzienu mithopoeya, atklāj mītu tapšanu, ko, iespējams, pēc gadu desmitiem varēs analizēt daudz plašāk. Pētījums strukturēts, sākot ar priekšstatiem par pasaules uzbūvi un beidzot ar pārejas situācijām – iniciācijas procesiem, svētkiem, ziedošanu, eshatoloģiskajiem mītiem un priekšstatiem par nāvi, kā arī ikdienas mītiskajiem aspektiem, kas sakņoti ikdienas paradumos un ticējumos. Par savu grāmatu raidījumā stāsta pats Ingus Barovskis.

Dzejas gadagrāmata “Garā pupa”

Atjaunotā dzejas gadagrāmata “Garā pupa” iznākusi jau astoto reizi. "Garajā pupā" publicēti 69 jauni mūsdienu autoru dzejoļi bērniem, kā arī atdzejojumi no poļu, holandiešu un somu valodas. Tāpat grāmatā lasāma arī pašu bērnu rakstītā dzeja, Ineses Zanderes pasaka, eseja par tautasdziesmām un labi zināma, kā arī piemirsta bērnu dzejas klasika. Par grāmatu plašāk stāsta Inese Zandere.