Ilmāra Šlāpina dzejoļu krājums "Es nemāku, komatus" nojauc robežas starp bērnu un pieaugušo dzeju. Krājumam dots apakšvirsraksts "Dzejoļi grūti audzinātiem bērniem". Dzejas krājumā tiek runāts par sāpīgo un svarīgo, īpaši neslēpjoties aiz "vieglās valodas", kas kalpo tikai kā ironija vai situatīvs elements un atgādina par to, cik grūta ir atklāta saruna starp pieaugušo un bērnu. Raidījumā - saruna ar autoru


Sandra Vensko ir rakstniece, dzejniece un dramaturģe, četrpadsmit grāmatu autore. Pēc psiholoģiski un poētiski spriegajiem romāniem “Maigā okupācija” (2014) un “Adele” (2019) autore atgriežas pie lasītājiem ar dzeju, kas savā ziņā ir arī šo abu romānu pieres vieta. Autore atzīst, ka  pieres vieta – viņai ir prāta stāvoklis, ko cilvēks saskarsmē ar pārējo pasauli nemitīgi izmaina.