Baiba Šuvcāne. "Gaist līvu dziesma debesīs"

Grāmata "Gaist līvu dziesma debesīs" veltīta lībiešu dziesmu ansamblim "Līvlist". Autore atzīmē, ka grāmata sākas ar notikumiem pirms simt gadiem, kad tiek nodibināta Līvu savienība un kad tā paša gada nogalē piedzimst Valda Marija Šuvcāne, "aktīva ansambļa "Līvlist" dalībniece un tā darbības dokumentētāja. Tieši viņas dienasgrāmata, kā arī ilggadējā ansambļa dziedātāja Jēkaba Raipuļa un "Līvlist" vadītāja, diriģenta Dzintara Kļaviņa vēstījumi likti grāmatas pamatā, papildinot to ar citu ansambļa dalībnieku atmiņām, piezīmēm par koncertdarbību, rakstiem periodikā. Visu šo daudzbalsīgo un daudzveidīgo izejmateriālu Baibai Šuvcānei izdevies sakausēt faktiem bagātā un emocijas izraisošā stāstījumā par spītīgo tautu, kuras pārstāvji joprojām sevi apzinās par lībiešiem. Raidījumā - saruna ar Baibu Šuvcāni.

"Belte, tas mālders"

Jāņa Beltes 130. jubilejai veltīta grāmata “Belte, tas mālders”. Apzinot mākslinieka atstāto mantojumu, grāmatas veidotāji nonāca pie atziņas, ka būtiskākais ir apkopot to, kas ikdienā paslēpts aiz privāto kolekciju un arhīvu durvīm, un to, kas ir svarīgs lībiešiem. Tas tāpēc, ka tradicionālā izpratnē Belte nav ne liels rakstītā vārda meistars, ne arī dižs gleznotājs. Viņš ir spožs un unikāls lībiešu un sava laikmeta kontekstā. Otra tāda lībiešiem nav. Dedzīgs lībietis, savdabis, fantasts un sapņotājs, zivju kūpinātājs un tirgotājs, zāģētavas īpašnieks, viesu mājas saimnieks, dzejas rindu rakstītājs, stāstnieks, atsaucīgs un dzīvespriecīgs, devīgs, labdabīgs, mīlējis iemest pats un cienājis citus, bet pāri visam mākslinieks. Tādu laikabiedri atceras pirmo lībiešu mākslinieku Jāni Belti, kurš dzimis Lūžņas ciemā. Raidījuma viešņa - Dr.hist. Renāte Blumberga.