Eseju krājums "Latvijas diplomātijas gadsimts"

Grāmatas "Latvijas diplomātijas gadsimts" autori ir Latvijas ārlietu dienesta diplomāti un darbinieki, kas savās esejās aptver plašus ārpolitiskās darbības virzienus. Grāmata lasītājam, jo īpaši starptautisko attiecību, politoloģijas, vēstures un tiesību zinātnes interesentiem, pavērs līdz šim nezināmas un interesantas lappuses no diplomātu ikdienas un viņu vērojumiem starptautiskajās attiecībās. Katra grāmatas nodaļa ir veidota kā atsevišķa eseja, tādēļ lasītājs var izvēlēties sev interesējošo autoru un tematu, nesekojot grāmatas hronoloģijai. Raidījumā uzklausām Mārtiņu Drēģeri.

Māris Čaklais. "Raksti 2"

Latviešu dzejnieka un publicista Māra Čaklā (1940–2003) rakstu 2. sējumā tā sastādītāja Dzidra Vārdaune turējusies pie sastādītāja galvenā principa - precīzi reģistrēt un komentēt radošās biogrāfijas faktus. Dzidra Vārdaune priekšvārdā raksta tā: "Taču dzejnieks ir pilnasinīgs cilvēks, un arī personiskā dzīve atstāj dažkārt pat dziļus nospiedumus radošajā darbā. Par to jāraksta grāmata. Jāraksta Māra garīgās būtības pazinējam, viņa dzejiskās dvēseles draugam – domubiedram." Par visu plašāk Dzidra Vārdaune vēstīs "Grāmatu stāstos".