Kristīne Ilziņa. "Es neliecināšu pret jums"

Stāstu krājums "Es neliecināšu pret jums" ir kā mozaīkbilde. Tajā savākti un apkopoti stāsti par cilvēkiem, kas piedalās lielos notikumos, paši būdami mazi. Par tiem, kuriem parasti neviens neprasa: ko jūs par to domājat? Tiem, kas vienkārši dzīvo. Pirms Atmodas, tās laikā un arī pašlaik. Par stāstu krājumu sarunājamies ar pašu autori Kristīni Ilziņu.

Ēriks Streičs. "Latviešu dēkainis krievu armijā"

Grāmatā aprakstītas latviešu un igauņu puišu gaitas krievu armijā pagājušā gadsimta sešdesmitajos gados. Trulums un loģiskā saprāta trūkums, kas tajā valdīja toreiz, šķiet, nav mainījies, bet kļuvis tikai vēl dziļāks un noziedzīgāks. Bet jaunība un izcila humora izjūta to padarīja panesamu, un krievu militāristu īstā seja te atklājas zem daudziem slāņiem. Rast dzīves smieklīgo pusi tur, kur citi vaimanā, – tas raksturīgs  Ērikam Streičam. Labestīgs stāstnieks, sabiedrības dvēsele, jaunībā gatavs doties pretī savam sapņu kuģim, pat braucot uz vagona jumta. Par grāmatu stāsta Ērika Streiča atraitne un vienlaikus arī grāmatas autore - žurnāliste Maija Migla-Streiča.