Inguna Bauere. "Elīza fon der Reke. Soļi rītausmā" un "Doroteja. Izredzētā"

Veicot rūpīgu un dziļu izpēti, Inguna Bauere sarakstījusi duci vēsturisku romānu, kas ļauj pamatīgāk izzināt vēsturi un iepazīt intriģējošas personības, kuru mūžs un darbība bijuši svarīgi un liktenīgi Latvijas valstij un tautai. Labi zināmi un lasītāju iemīļoti viņas darbi par 19. gadsimta izcilajām sievietēm – Dārtu Baroni, Martu Celmiņu, Līzi Rātminderi un Lizeti Skalbi. Pērn iznāca romāns “Elīza fon der Reke. Soļi rītausmā”, nu Kurzemes hercogistes tēmu turpina “Doroteja. Izredzētā”.Grāmatu autores mērķis bija izstāstīt stāstus gan par Apgaismības laikmeta dzejnieci un viņas nopelniem, bet jaunākais vēsturiskais romāns “Doroteja. Izredzētā” stāsta par pēdējo Kurzemes un Zemgales hercogieni Doroteju, leģendāro Annu Šarloti Doroteju fon Bīroni. 

"Dzērbenes vectēva stāsti"

Dzērbene ir cieši glabājusi Vidzemes pirmās garīgās atmodas – hernhūtiešu kustības laikā mācītās atziņas. Pēc atgriešanās no Sibīrijas izsūtījuma Jānis Slaidiņš (1905-1983) 1964. gadā ir pierakstījis savas atmiņas par vectēvu Kārli Slaidiņu. Vectēvs savam mazdēlam Jānim savdabīgā valodā stāstījis par sevi, apkārtnes ļaudīm, lielkungiem, mācītājiem, dakteriem, robežniekiem, kā tie saimniekojuši, kā palīdzējuši un izzobojuši viens otru. Grafiķe un dizainere Ērika Māldere ne tikai apbrīnoja izlasīto, bet ilustrēja šīs atmiņas un parūpējās, lai tās iznāktu grāmatā.