Izdevuma “Dzimtu ģerboņi mūsdienu Latvijā” tapšanā piedalījušās daudzas Latvijā un pasaulē dzīvojošas ģimenes un dzimtas. Tas radīts sadarbībā ar Latvijas Kultūras ministriju un uzskatāms par vienu no Latvijas 100 gadu jubilejas projektiem.
Izdevuma “Dzimtu ģerboņi mūsdienu Latvijā” pirmajā grāmatā pirmo reizi Latvijas heraldikas vēsturē apkopoti 97 dzimtu un 7 reliģisko personu ģerboņu apraksti un to attēli heraldiskajās krāsās, kā arī heraldikas terminu vārdnīca, tā radot iespēju plašākai sabiedrībai iepazīt heraldiskās valodas un tās gramatikas savdabību.Savukārt izdevuma otrā grāmata metas iekšā pašā dzīvē. 60 īsie stāsti atklāj saknes, no kurām prāta konstrukcijas auglis – ģerbonis – izaudzis. Tā ir reālā dzīve, kam cauri brienot tapis ģerbonis. 

Ar izdevuma sastādītāju, mākslas vēsturnieci Ramonu Umbliju un heraldikas speciālisti Ilzi Lībieti tikās Liega Piešiņa