Jana Egle. "Dzimšanas diena"

Janas Egles vārds latviešu prozā ir zināms ar diviem stāstu krājumiem "Gaismā" (2016) un "Svešie jeb Miļeņkij ti moi" (2018). Trešais krājums "Dzimšanas diena" veltīts sievietei – no bērnības līdz uzplaukumam, briedumam un vecumam. Visdažādākās dzīves situācijas, kas ir reālistiskas. Bieži sāpīgas, bet netiesājot. Sievietes Janas Egles stāstos skatās spogulī, kas citai liek ieraudzīt tikai tukšumu. "Grāmatu stāstos" - saruna ar Janu Egli.

Ditas Lūriņas dzejas teātris "Ar vieglu skrāpējumu ādā"

Oriģināls veids, kā iepazīt un izbaudīt dzeju, – izdevniecības “Aminori” jaunā grāmatu sērija “Dzejas teātris”. Grāmatā ir ietverta dzejas izlase, kas mīļa un tuva Ditai Lūriņai, arī aktrises pārdomas gan par dzeju, gan dzīvi. Kā pirmā sērijā klajā nākusi grāmata dzejas teātris. Sava veida dienasgrāmata. Raidījumā par šo grāmatu vēsta pati Dita Lūriņa.

Anna Kuzina. "Rūdolfa Blaumaņa valodas vārdnīca"

Ikviena rakstnieka galvenais darba instruments ir viņa valoda. Rūdolfa Blaumaņa daiļdarbu valodu raksturo izteiksmes skaidrība un precizitāte, dzīva, nesamākslota personāžu runa, humors un trāpīgi izteicieni. ‍Bet vai šodien mēs izprotam Blaumaņa valodu, viņa rakstīto vārdu nozīmi? Gan jā, gan nē. ‍Vārdnīcā apkopoti rakstnieka literārajos darbos lietotie vārdi, personvārdi un vietvārdi, doti vārdu nozīmes skaidrojumi un piemēri. Grāmata aicina ienākt viņa vārdu pasaulē, aizrauj un ļauj salīdzināt savas zināšanas ar autora rakstīto. Tā ir kā tilts, kas mūs, 21. gadsimta cilvēkus, savieno ar Rūdolfa Blaumaņa laiku, ļaujot labāk izprast, kā pirms daudziem gadiem cilvēki domāja un uztvēra pasauli. Par savu veikumu stāsta Anna Kuzina.