Dace Rukšāne "Krieva āda"

Grāmata ir par ļoti spēcīgām emocijām un liktenīgām izvēlēm, par kurām ir jāatbild arī tad, ja atbildes ir ļoti grūtas. Un vēl – grāmatā ļoti svarīga loma ir smaržām. Bieži vien tieši tās nosaka vai izmaina cilvēku likteņus. Tas ir stāsts par dzīvi Hruščova laika Latvijā un divu sieviešu – mātes un meitas – likteņiem vēsta jaunais Daces Rukšānes romāns “Krieva āda”. Lai atainotu laika garu pēc iespējas precīzāk, rakstniece veikusi ļoti rūpīgu izpēti, strādājot gan ar arhīvu materiāliem, gan intervējot cilvēkus. Par savu romānu stāsta Dace Rukšāne

"Dziedāšanas sezona". Pasaules krievu dzejas tulkojumi


Grāmatā ir poētiska daudzveidība, autoru ģeogrāfija un arī tajā iekļauto dzejas tekstu ietekme no savas paaudzes autoriem.
Grāmatā apkopoti slavenu moderno krievu dzejas talantu, kā Šamšads Abdulajevs, Hamdams Zakirovs, Vadims Mesjats, Boriss Bartfelds, Igors Belovs, Sergejs Mihailovs, Sergejs Zavjalovs, Jānis Grants, Boriss Kolimagins un citu autoru darbi, kas ietekmējuši mūsdienu krievu dzeju. Atdzejotāju Vijas Laganovskas- Birkovas, Mairas Asares, Aldas Barones, Sergeja Moreino, kurš ir arī antoloģijas sastādītājs, un citu ilgi lolotajā grāmatā ir sniegts plašs ainavisks ieskats modernās krievu dzejas daudzveidībā un virsotnēs. Dažu autoru dzeja jau bijusi publicēta latviskojumos. Par grāmatu - saruna ar Viju Laganovsku-Birkovu.