"Cilvēki un notikumi latviešu zemēs no ledus aiziešanas līdz Latvijas valstij"

Izdevuma nolūks ir veicināt interesi par Latvijas vēsturi un kultūru, aktualizēt parādības, kas saistītas ar dažādu kultūras lauku pārklāšanos, kā arī rosināt pētījumus par vēl nepētītām un mazzināmām tēmām. Tā adresātu loks ir ne vien pētnieki, bet arī studenti, skolotāji, kultūras žurnālisti, literāti utt., kā arī ikviens, kas gribētu kādu notikumu vai personību ieraudzīt citu tālaika norišu un personību kontekstā, lai apjaustu jaunas kopsakarības un labāk izprastu kultūras vietu sabiedrības attīstībā.

Hronikai izvēlēts ērti pārskatāms sinoptisko tabulu formāts, kas ļauj to lasīt gan horizontāli, gan vertikāli un vienotā kopainā parādīt gan vēstures, sociālo un kultūras notikumu gaitu, gan arī atsevišķu norišu sinhronitāti un paralelitāti.

Uzsverot notikumu vienlaicīgumu un secīgumu, fakti kārtoti ailēs: NOTIKUMI (vēsturiskas, politiskas, sociālas norises), VIDE (sabiedrības emancipācija), TELPA (arhitektūra, telpiski objekti), LIETAS (tēlotāja un lietišķā māksla, mākslas dzīve), RAKSTI (literārā dzīve un rakstniecība), SPĒLES (teātra un mūzikas dzīve, kino, izklaides). Kā ornaments hronikas tekstā iesaistās arī BALSIS – cilvēku izteikumi, kas raksturo konkrēto laiku un notikumus.Izdevumu papildina atsevišķs rādītāju pielikums, kurā alfabētiskā secībā kārtoti CILVĒKI un VIETAS. Vēsturiskām personībām norādīta vārdu oriģinālrakstība un/vai dažādu rakstību veidi, dzīves gadi un darbības lauks atbilstoši laikposmam, kurā tas fiksēts hronikā, kā arī visi gadi, kuros attiecīgā personība pieminēta.

Par šo izdevumu "Grāmatu stāstos" plašāk vēsta literatūrzinātnieks, Latvijas Kultūras akadēmijas Kultūras teorijas un vēstures katedras vadītājs Raimonds Briedis un Māra Grudule.

Vērtē lasītājs. Lauras Vinogradovas stāstu grāmata "Izelpas"

Bērni visā Latvijā jau paspējuši iepazīt un iemīļot Lauras Vinogradovas “Snīpulīti no Snīpuļciema”. Tagad Laura uzrunā arī pieaugušos lasītājus – jaunajā stāstu krājumā “Izelpas”.