Agnese Rutkēviča "Vietām cilvēki"
"Vietām cilvēki" ir dramaturģes un dzejnieces Agneses Rutkēvičas otrais dzejas krājums. Darbu raksturo pārdomāti tēli un metaforas un prasmīga, labi izkopta rotaļa ar valodu, kas piešķir dzejoļiem trauslu, gluži vai netveramu noskaņu. Grāmatas redaktors un dzejnieks Edvīns Raups raksta:"...šajos dzejoļos vārdi bez piepūles pārsprāgst, un tu ieraugi dzīvu (vai nedzīvu) matēriju, no kuras pil gaisma un tumsa, skaņa un klusums, viss šis mūžības arsenāls, kas laicīgo dzīvi dara tik skaistu."

Eduards Aivars "Dzejoļu remonts"
"Dzejoļu remonts" ir dzejnieka Eduarda Aivara desmitais dzejoļu krājums. Eduards Aivars (īst. v. Aivars Eipurs) regulāri publicē literārus darbus kopš 1985. gada. Strādā par dzejas un prozas konsultantu Latvijas Rakstnieku savienībā. Šķiet lasītājiem ir interesanti sastapt jau agrāk radīto dzejas formu – dzejoļus ar gariem virsrakstiem, kur iespaids piedzimst virsrakstā, kurš ir kā slīdoša lente, bet pats dzejolis ir pavisam īss un atgādina atbalsi.

Egona Līva piemiņas balvas "Krasta ļaudis" laureāti
Liepājas Kutūras pārvalde kopš 2010. gada organizē Egona Līva piemiņas balvas "Krasta ļaudis” pasniegšanu. Tas ir ikgadējs konkurss, kurā apbalvo labākos literāros darbus. Balvas pasniegšanas jubilejas gadā apbalvoti labākie oriģinālliteratūras prozas un jaunatnes literatūras darbi. Izvērtēta jaunākā latviešu literatūra, kas saistās ar jūras un piekrastes atspoguļojumu un izsaka latviskuma un patriotisma jēgu. Žūrija galveno balvu šogad piešķīra Benitai Laumanei par grāmatu “Zvejasrīku nosaukumi Latvijas piekrastē” un Janai Eglei par grāmatu “Dzimšanas diena”. Benita Laumane, sarakstījusi 507 lappuses, kurās aprakstījusi zvejniecības leksiku latviešu valodā, viņa aprakstījusi atsevišķas leksiski semantiskās grupas, kā jūras zveja un zvejasrīki, zvejas piederumi un zvejas apstrāde. Grāmatā apkopotās zvejniecības leksikas pamatavots ir autores valodas materiālu vākumi Latvijas piekrastē 20. gs. 60./70. gados. Saruna ar Janu Egli.