Baiba Zīle. "Aukstākā ziema simt piecdesmit gados"

Baiba Zīle raksta latviski un angliski. Latviešu valodā jau iznākuši romāni “Dzīves simulācija” (ar pseidonīmu Anna Kravicka) un “Melu meistars”, kā arī humoristisks dokumentālās prozas darbs “Rausītis un karma”. Stāstu krājuma “Aukstākā ziema simt piecdesmit gados” tēmas ir identitātes un dzīves jēgas meklējumi, atsvešināšanās mūsdienu sabiedrībā, kā arī ikdienas maģiskais reālisms. Trīspadsmit stāstu varoņi ir neparasti – studente, kura nozog un iznīcina ģeniālu mākslas darbu, atraitne, kura aizbēg no pašas vīra bērēm, vīrietis, kurš staigā noslēpumainus apļus pa pilsētu, un citi.  Mīlestība, nāve, šķiršanās, piedošana un attiecību daudzstūri.

Deniss Hanovs, Valdis Tēraudkalns. "Asiņainā rītausma Parīzē: 1789.gada revolūcija kā mediju notikums".

Grāmatā "Asiņainā rītausma Parīzē: 1789.gada revolūcija kā mediju notikums" analizēta Franču revolūcija kā Eiropas mēroga mediju notikums, kas iespaidoja apkārtējo valstu sabiedrību vairāku gadu desmitu garumā, sagatavojoties 19.gadsimta politiskajām pārmaiņām. Izgaismojas plaša revolūcijas recepcijas panorāma Eiropas valstu intelektuāļu aprindās. Revolūcija grāmatā "Asiņainā rītausma Parīzē: 1789.gada revolūcija kā mediju notikums" tiek definēta kā kolektīvo emociju projekcija uz notikumiem Francijā. Analizēts, kā revolūcijas piekritēji un oponenti skaidroja revolūcijas diskursa pamatjēdzienus — brīvību un tiesības. Pamatojoties uz apjomīgu publisko (gadagrāmatas, kalendāri, periodiskie izdevumi, muzikāli sacerējumi, vizuālie materiāli) un privāto avotu (vēstules, dienasgrāmatas) klāstu, secināts, ka tradicionālā dihotomija starp revolūcijas pretiniekiem un piekritējiem ir vēlāku laiku viedokļu veidotāju vēlme izmantot to kā politisko kapitālu savas "politiskās nometnes" vajadzībām. Grāmatā "Asiņainā rītausma Parīzē: 1789.gada revolūcija kā mediju notikums" ir iekļautas pēdējo 30 gadu Rietumeiropas teorijas un metodoloģijas, kas bagātinās 18.gadsimta pētniecību Latvijā. Apkopoti unikāli avoti no Lielbritānijas, Krievijas, Francijas un Vācijas — to lielākā daļa Latvijā pieejama pirmo reizi. Izmantots arī Latvijas Universitātes Akadēmiskās bibliotēkas krājumos esošais "Revolūcijas almanahs", kas izdots Vācijā revolūcijas laikā, kā arī baltvāciešu refleksijas par revolūciju.