4. maijā tika atvērta Anitas Mellupes uzrakstītā dokumentālā grāmata "Ar Olaini sirdī", kurā apkopoti daudzu olainiešu stāsti par pašu pieredzētajiem un dzimtas atmiņā glabātajiem dzīves līkločiem.  

Pirms pusgadsimta Olainē – jaunajā pilsētā – saplūda spēki, ko šodienas terminoloģijā dēvē par cilvēkresursiem. Vairums no viņiem palika uzticīgi gan savai vietai, gan vērtību ideāliem. Šī grāmata ir sava veida emocionālā enciklopēdija, kurā ikviena lappuse atklāj kāda olainieša dzīves ceļu, veidojot Olaines vēsturi. 

Grāmatas autore Anita Mellupe uzsver, ka šajā grāmatā ikviens var satikt arī sevi: "Lai gan novadnieku dzīve katram aizrit savā tempā un pārvarot individuālus šķēršļus, dzīvesstāsti ir kā strauti: saplūst vienā upē, kuras krastos atmiņa izgaismo daudz radniecisku ainu. Olainieši ir bagāti ar savu vienkāršo un darbīgo dzīvesveidu un tā nav lasāma steigā."

"Trillium" ir bilingvāls krājums lībiešu un angļu valodā, kurā varam lasīt Baibas Dambergas, Valta Ernštreita un Ķempju Kārļa lībiski rakstītus dzejoļus. 

Tas ir pirmais šāda veida mūsdienu lībiešu dzejas krājums, un visus trīs autorus šobrīd var uzskatīt par vienīgajiem pasaulē, kas raksta dzejoļus lībiešu valodā. Krājumu papildina  Valta Ernštreita pārskats par lībiešu literatūru. "Trillium" iezīmē lībiešu grāmatniecības ceļu 155 gadu garumā – no pirmajām grāmatām lībiešu valodā, kas bija Mateja evaņģēlijs austrumlībiešu un rietumlībiešu izloksnē un 1863. gadā iznāca Londonā, līdz Rīgā iznākušajai "Trillium", pirmajai lībiešu dzejas grāmatai angļu valodā, kas bija aplūkojama arī 2018. gada Londonas starptautiskajā grāmatu tirgū Baltijas valstu stendā.