Alberts Reihenbahs "Vērts dzīvot Latvijai!"

Aizvadītajā gadā, kad Albertam Reihenbaham plaši un vareni tika svinēta simts gadu jubileja, dzimta jubilāram uzdāvināja desmit eksemplāru tirāžā izdotu grāmatiņu, kurā apkopots pirms divdesmit gadiem kladēs sarakstītais teksts. Tas ieinteresēja laikrakstu Zemgales Ziņas, kas ar autora tuvinieku atļauju tekstu 18 turpinājumos publicēja laikrakstā. Bet šobrīd ar Zaļenieku pagasta zemnieku un vairāku uzņēmēju atbalstu Alberta Reihenbaha rakstītais ir izdots grāmatā "Vērts dzīvot Latvijai!". Grāmatas nosaukums radies no vārdiem, kurus Alberts rakstīja savai iecerētajai, sievai Mirdzai. Grāmatu "Vērts dzīvot Latvijai!" sastādījis žurnālists Gaitis Grūtups, mākslinieks un maketētājs ir Gatis Cīrulis, kurš audzis Zaļenieku pagastā, bet šobrīd dzīvo un strādā ASV un viņam uzticēto maketēšanu veica tur. Gunita Kulmane norāda, ka jaunā grāmata ir pieejama Ūziņu un Zaļenieku bibliotēkā, kā arī Latvijas Nacionālajā bibliotēkā.

Dagmāra Prīberga "Mežģīņu mantojums Latvijā"

Grāmata sniedz kultūrvēsturisku pārskatu par mežģīņu nozari Latvijā. Tajā aprakstīta mežģīņu prasmju daudzveidība, pievienots metodiskais materiāls un darināšanas tehniskie risinājumi. Grāmata "Mežģīņu mantojums Latvijā" ir autores Dagmāras Prībergas ieguldījums tradicionālo prasmju un zināšanu pārmantojamības nodrošināšanā, īpaši nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšanas aspektā.