Agnese Rutkēviča. "Skumjais laikmets"

 Agneses Rutkēvičas esejas par mākslu, cilvēkiem un dzīvi, apkopotas vienā krājumā, iedvesmo ļaut savā dzīvē ienākt mākslai un kultūrai. Tā ir grāmata, kas veicina domāšanu un interesi par mākslas parādībām un procesiem kultūrā. Lasot viņas sarakstītās esejas, saproti, ka vislielākā kļūda ir atdalīt mākslu no dzīves. Dzīve un māksla ir viens. Šis eseju krājums ir ne tikai poētisks, bet arī personisks iekšējs novērojums un laikmeta noskaņojuma fiksējums. Svarīga liecība par šo laiku šajā steidzīgajā laikmetā. Raidījumā uz sarunu aicinām pašu Agnesi Rutkēviču.

Kristaps Vecgrāvis. Dzejas krājums "Vaska ezers"

Pirms 17 gadiem iznāca Kristapa Vecgrāvja pirmais dzejoļu krājums "Kaist ķekarā vīnogas". Kristapa Vecgrāvja otrais dzejoļu krājums aptver autora pēdējo desmit gadu daudzveidīgo daiļradi. Četrās nodaļās kārtotie dzejoļi atklāj autora eklektiku formā un saturā, tajā pašā laikā nepārprotami apliecinot poētiski nobriedušu talantu, kas dzejas centrā liek ne tikai "ko pateikt", bet arī – "kā pateikt".par darbu raksta izdevēji. Ar dzejnieku Kristapu Vecgrāvi tiekamies "Grāmatu stāstos".