Šīs nedēļas "Etnovēstīs" ielūkojamies XXVII Vispārējo latviešu Dziesmu un XVII Deju svētku koklētāju ansambļu skatē, kā arī vēstām par īpašiem koncertiem šonedēļ.

16. aprīlī Kultūras pilī "Ziemeļblāzma" iesākās XXVII Vispārējo latviešu Dziesmu un XVII Deju svētku kokļu mūzikas koncerta "Laika upe" koprepertuāra pārbaudes skate, kurai gatavojas apmēram 500 koklētāju no 68 ansambļiem. Skate turpināsies vēl 22. un 23. aprīlī, un ikviens interesents ir aicināts nākt vērot un atbalstīt koklētājus. "Etnovēstīs" piedāvajām mazu ieskatu 16. aprīļa skates norisē!

Skatē koklētāji ir sadalīti pa grūtības pakāpēm. Augstākā grūtības pakāpe ir A grupas koklētāju kolektīviem, kuri skatē atskaņo obligāto skaņdarbu – Lauras Jēkabsones "Laiks" no XXVII Vispārējo latviešu Dziesmu un XVII Deju svētku kokļu mūzikas koncerta "Laika upe" koprepertuāra, kā arī brīvas izvēles skaņdarbu. Svētdien skatē A grupu pārstāvēja tikai divi kolektīvi – kultūras un atpūtas centra "Imanta" koklētāju ansamblis "Kārta" un Rīgas kultūras pils "Ziemeļblāzma" koklētāju ansamblis "Pūt, vējiņi", kuru sniegumu atskaņojam arī nedaudz "Etnovēstīs" un ar kuru dalībniecēm pēc uztāšanās arī nedaudz sarunājamies.

Atskata noslēgumā - neliela saruna arī ar Alfrēda Kalniņa Cēsu Mūzikas vidusskolas koklētāju ansambļa "Wendenkokle" dalībniecēm, kuras savu uzstāšanās laiku vēl tikai gaidīja.