Šajā raidījumā pabūsim UNESCO programmas "Pasaules atmiņa" Latvijas nacionālā reģistra papildināšanas pasākumā, kā arī aprunāsimies ar postfolkloras grupu "Rikši" Berlīnē.

Pagājušo piektdien Rīgas vēstures un kuģniecības muzejā norisinājās pasākums, kurā UNESCO programmas "Pasaules atmiņa" Latvijas nacionālais reģistrs tika papildināts ar četrām kultūras mantojuma vērtībām, to skaitā ar "Latviešu folkloras krātuves fonogrāfa valču kolekciju (1926-1947)" un "Sibīrijā rakstītām vēstulēm uz bērza tāss".

Ar dziedājumiem klātesošos priecēja vīru vokālais ansamblis "Daile", kā arī nesen Amerikā un Kanādā koncertējušais trio "Šmite Rancāne Cinkuss".

Pasākumu vadīja Eduards Liniņš, un sertifikātus par iekļaušanu UNESCO programmas "Pasaules atmiņa" Latvijas nacionālajā reģistrā pasniedza UNESCO pārstāvji Baiba Moļņika un Andris Vilks.

Sertifikātu nominācijai "Latviešu folkloras krātuves fonogrāfa valču kolekcija (1926-1947)" saņēma Latvijas Universitātes Literatūras, Folkloras un Mākslas institūta direktore Dace Bula.

Dace Bula ir pārliecināta, ka UNESCO "Pasaules atmiņas" projekts ļauj cilvēcei paskatīties uz sevi no malas un redzēt, ko tā savas pastāvēšanas laikā darījusi, un ko ieskatījusi par dokumentēšanas un saglabāšanas vērtu.

Latviešu folkloras krātuves īpašumā ir 180 valces, kurās lielākoties ierakstīti tieši dziedājumi. Ja kādam īsti nav skaidrs, kas ir valces, tad tie ir fonogrāfa vaska cilindri, kas bija pirmā industriāli plaši izmantojamā audio ierakstu tehnoloģija līdz 19. gs. beigām, ko pamazām ar savu ērto pārvietojamību izkonkurēja skaņuplates. Tomēr līdz pat starpkaru laikam valces bija pilnīgākā ieraksta fiksēšanas tehnoloģija.

UNESCO "Pasaules atmiņas" ceremonijā klātesoši bija arī LFK pārstāvji Guntis Pakalns un Baiba Krogzeme.

Lai sniegtu piemēru, kā skan digitalizētie valču ieraksti, atskaņojām godubalsu, ko dziedājusi tā pati Baibas Krogzemes minētā teicēja Helēna Spriņģe. Vairāk par valču kolekciju un citām Latviešu folkloras krātuvē atrodamām vērtībām informāciju atradīsit lfk.lv, vai arī apmeklējot krātuvi Latvijas Nacionālajā bibliotēkā.

Savukārt plašāk par UNESCO programmu "Pasaules atmiņa"un tās Latvijas nacionālo reģistru uzzināsit atmina.unesco.lv.

Kamēr tepat Vecrīgā kultūras un tautas mākslas centrā "Ritums" norisinājās ziemas sadziedāšanās vakars ar folkloras kopu "Lāns", tikmēr postfolkloras grupa "Rikši" jau atkal koncertē svešās zemēs, un kārtējo reizi viesojas Berlīnē, kur uz pāris vārdiem Ēriku Zepu un Madaru Brolišu notvēra "Etnovēstu" korespondente Rozīte Katrīna Spīča.