2019. gada pirmajā raidījumā atskatāmies uz "2x2" ziemas nometni Talsu rajonā, kas gada izskaņā norisinājās rezidencē „Kurzeme” Talsu rajonā un kur klātesoša bija "Etnovēstu" korespondente Rozīte Katrīna Spīča.

„2x2” nometne radās pagājušā gadsimta sešdesmitajos gados, un toreiz pulcēja trimdas latviešus ASV, bet kopš 2015. gada “2x2” notiek Latvijā.

1959. gadā Toronto notika 1. Latviešu jaunatnes svētki, 1962. gadā Čikāgā – 2. Latviešu jaunatnes svētki. Katros svētkos piedalījās ap 5000 dalībnieku. Otro svētku rīkošanas laikā radās doma, ka ar koncertiem, izrādēm un deju vakariem ir par maz, ka nepieciešams kas vairāk. Šī doma pārtapa idejā rīkot “skautu Gaŗezera kursus neskautiem”, kas būtu “izlases kursi latviešu jaunatnes darbiniekiem”.

Idejas aizsācējs uzņēmējs un aktīvs trimdas latviešu dzīves organizators Brunis Rubess uzskatīja, ka tas bija nepieciešams, jo sāka veidoties paaudžu plaisa (jaunieši nevēlējās iesaistīties “veco” organizācijās), bija nepieciešams veicināt lepnumu par latviskumu, bija jādod iespēja jauniešiem satikt un iepazīt izcilas personības un veidot sadarbības tīklus pašu jauniešu starpā. "2x2" jeb "Divreizdivi" aizsākās kā sešu dienu semināri jeb nometnes Ziemeļamerikā ar mērķi rosināt un veicināt ārpus Latvijas dzimušās jaunatnes latvisko identitāti.

Apspriežot iespējamos semināra nosaukumus, izskanēja doma, ka jāsniedz latviskas pamatzināšanas kā skolā – viens reiz viens. Iebildums, ka vajadzētu sniegt vairāk nekā viens reiz viens, radīja nosaukumu „Divi reiz divi”, ko izteica Bruņa sieva Biruta Rubesa, un ar laiku šo nosaukumu sāka pierakstīt ar matemātisku formulu „2x2”

Šoziem, no 26. decembra līdz 1. janvārim tā norisinājās rezidencē Kurzeme un kopā pulcēja gandrīz 50 latviešu jauniešus no Latvijas un citām valstīm. Par nometnes vadītājiem šoreiz tika izraudzīti Krists Ozoliņš un Madara Mazjāne. Latvijā tā bija jau sestā "2x2" nometne.

Nometne darbojas kā telpa, kur jaunieši var gan apgūt jaunas iemaņas, gan arī diskutēt par aktuālām tēmām Latvijā un pasaulē. Šoreiz jauniešiem rīta cēlienā bija iespēja apmeklēt kādu no nometnes ievirzēm – kritisko domāšanu un argumentāciju, uzņēmējdarbību, kultūru un mākslu, psiholoģiju un pašizziņu un taustāmo vēsturi.

Savukārt pēcpusdienas aktivitātēs bija iespēja darboties kādā projektā - Ziemas saulgriežu virtuvē mācīties gatavot latviskos ēdienus, Videogrāfijā gūt pirmās iemaņas filmēšanā un montēšanā, Aktīvajā atpūtā dabā spēt iekurt ugunskuru sniegā, Latviskajās tradīcijās mūsdienu vidē apgūt kokles spēli un dziedātprasmi un kustības projektā izzināt savu ķermeni un mācīties sadarboties grupā. Taču vakaros visi satikās kopējās lekcijās pie dažādiem vieslektoriem un vienojās dažnedažādās aktivitātēs.

Nometnes dalībnieki Patriss Morels no Francijas un Anna Regīna Cerbule no Latvijas "Etnovēstīm" pastāstīja par to, kā 21. gadsimta latviešu jaunieši meklē savu latvisko identitāti. Savukārt Marika Gulēna Taube no Kanādas vēstīja par savu pieredzi, kopjot latviešu tradicionālo folkloru Kanādā un nu arī Anglijā.

Jāpiebilst, ka šogad ir plānotas vēl divas nometnes, pirmā no tām pēc 30 gadu pārtraukuma notiks Kanādā no 26. jūnija līdz 3. jūlijam, bet otrā - no 26. jūlija līdz 2. augustam pirmo reizi norisināsies Latgalē! Uz tām vēl ir iespējams pieteikties! Informāciju meklējiet šeit!