Jāņa Ivanova Rēzeknes Mūzikas vidusskola dod iespēju apgūt ne tikai akadēmiskās mūzikas izglītības programmas, bet arī tradicionālo mūziku un džezu.

Tradicionālās mūzikas nodaļas audzēkņi pēta un atskaņo latviešu un daudzu citu tautu mūziku, piedalās ekspedīcijās un pārstāv skolu folkloras pasākumos. Viņiem ir skanīgas balsis un multiinstrumentālistu spējas. Viņi spēlē kokli, cimbalu, cītarkokli, bubynu, ermoņikas, akordeonu, vijoli, mandolīnu, stabuli un dūdas. Tradicionālās mūzikas nodaļā mācās topošie folkloristi un etnomuzikologi, pedagogi un ansambļu vadītāji, kā arī folkmūzikas izpildītāji.

Vairāk par tradicionālās mūzikas nodaļu un tās 10 gadu jubilejas svinībām uzzinām sarunā ar nodaļas dibinātājām Lieni Brenci un Aigu Bokanovu.

Vairāk informācijas: jirmv.lv