Šajā raidījumā sarunājamies ar ērģelnieci, LU Humanitāro zinātņu fakultātes doktoranti Ievu Zepu, un uzzinām par viņas ilggadējo darbu pie tradicionālo psalmu un bēru dziedājumu krājuma, kā arī dubultalbuma “Saļmes Stērnīnē”.

Krājuma izdevējs ir Stirnienes draugu biedrība, psalmu dziedājumu notis digitalizējusi Bernadeta Eversa, iedziedājuši Stirnienes apkaimes iedzīvotāji (ieraksta skaņu režisors Normunds Slava).

“Psalmu dziedāšana ir ģimeni, dzimtu, kopienu un apdzīvoto vietu vienojoša tradīcija. Psalmu dziedājumi ir viena no mūsu piederības un identitātes zīmēm, no paaudzes paaudzē nododama vērtība, par kuru jāvēsta un jāizglīto, kura nedrīkst tapt pārtraukta un kura jāattīsta,”

norāda krājuma sastādītāja un redaktore Ieva Zepa.

Stirnienes pusē psalmu dziedāšanas tradīcija (ko latgaliski dēvē par saļmem) ir dzīva un tiek rūpīgi kopta. “Saļmes Stērnīnē” ir unikāls psalmu krājums, kas sevī ietver gan notis, reliģiskos tekstus un dziesmas, gan to ieskaņojumu divos audiodiskos, kā arī aprakstu par psalmu dziedāšanas tradīciju Stirnienē un to dziedātājiem šajā apkaimē. Šis krājums noderēs ikvienam, kurš vēlas uzzināt par tradīciju, kā arī pats mīlestībā izdziedāt mūžsenās melodijas un lūgties par mirušajiem.

Dubultdiskā dzirdamo psalmu dziedājumu ierakstu nemateriālās kultūras mantojuma saglabāšanai, patiesi un no sirds izpildot tautas dziedājumu – lūgšanu par visiem mirušajiem, 2020. gada 21. un 22. augustā Stirnienes baznīcā veikuši apkaimes dziedātāji, vīri, sievas un jaunieši, kuri apguvuši psalmu dziedāšanas tradīciju. Diskā skan Stirnienes pusei raksturīgās melodijas, kādas tās gadu gaitā vietējie iedzīvotāji mācījušies no vecākās paaudzes saļmu dziedātājiem. Krājuma veidotāji cer, ka “ik reizi, kad tiks dziedātas saļmes no šī krājuma vai tiks atskaņots disks ar Stirnienes ierakstu, tas skanēs kā lūgšana arī par katru saļmu dziedātāju, par katru, kurš piedalījies un jelkādā veidā atbalstījis šī projekta realizēšanu, par viņu dzimtu. Un lai mums, virs zemes dziedot, pievienojas arī mūžībā Dievu slavējošie.”