Amatas novada kultūras centrā Ģikšos aizvadīta jau 13. Starptautiskā Ģikšu danču nakts, kurā šogad danču muzikantu grupām no Latvijas pievienojās arī viesi no Lietuvas, Igaunijas, Ukrainas un Krievijas – kopā ap simts muziķu, kas visas nakts garumā izdancināja piecas reizes lielāku dejotāju pulku.

Danču naktī bija iespēja izdejot gan jau popularitāti ieguvušās latviešu, lietuviešu, igauņu un citu tautu tradicionālās dejas, gan iemācīties arī jaunas, līdz šim nedejotas, kā arī iepazīt latviešu un kaimiņu tautas mūziku un tradicionālos mūzikas instrumentus.

Īpašo viesu statusā 13. Ģikšu danču naktī bija deju mūzikas grupa no Ukrainas DRYG un „Trejdeviņu spēlmanīšu” veterāni no Latvijas, kā arī tautas muzikantu grupa no Krievijas „Jansoni”, kurā spēlē Māris Jansons, zināms arī kā labs instrumentu meistars, kopā ar saviem dēliem un pieaicinātiem draugiem. Agnesei Lukjanova tikās ar Māri Jansonu un danču nakts apmeklētājiem.

Ir izsludināta jauna pieteikumu pieņemšana Latvijas Nemateriālā kultūras mantojuma sarakstam. Šo sarakstu veido vērtības, kas uzskatāmas par valsts aizsargājamu nemateriālā kultūras mantojuma daļu, un to iekļaušanai sarakstā ir plašs attiecīgās kopienas atbalsts un līdzdalība. 2020. gadā pieteikumu iesniegšanas termiņš ir 30. maijs.

Šobrīd Nacionālajā Nemateriālā kultūras mantojuma sarakstā jau ierakstītas 19 vērtības, ieskaitot Dziesmusvētkus un Suitu kultūrtelpu, Ieviņa ermoņiku spēli un Siguldas spieķu darināšanu, Pededzes pareizticīgo iedzīvotāju kāzu tradīcijas un Lībiešu kultūrtelpu.

Informācija par pieteikuma sagatavošanu pieejama Latvijas Nacionālā kultūras centra mājas lapā.