Šajā raidījumā, vēloties mudināt cilvēkus mājas brīvbrīžos iesaistīties Latviešu folkloras krātuves digitālā arhīva garamantas.lv piedāvātajās aktivitātēs, neviļus nonācām pie telefonsarunas ar Preiļu novada kultūras centra jauniešu folkloras kopas "Rūtoj" vadītāju Ilzi Rožinsku, kura "Etnovēstīm" bija atsūtījusi vēl neatskaņotus kopas ierakstus.

Jau pagājušo gadu folkloras krātuve bija iesākusi akciju “Dziedi ar Arhīvu”, kur interneta vietnē dziedi.garamantas.lv vēl aizvien ir iespēja griezt dziesmu ratu, noklausīties izvēlēto dziesmu un ierakstīt to pa savam. Par šo akciju jau sarunājāmies ar Latviešu Folkloras krātuves pētnieci Ievu Tihovsku pagājušā gada 5. marta Etnovēstīs. Un, tā kā pēdējais audioieraksts arhīvā pievienots pagājušā gada augustā, tad Etnovēstu komanda ir aicinājusi vairākus dziedošus cilvēkus izvēlēties un nodziedāt kādu no vēl neiedziedātajām dziedi.garamantas.lv dziesmām. Tā nu esam saņēmuši Helsinkos dzīvojošās Zanes Uitto dziedāto “Panāksnieki sabraukuši”, ko viņa klausījusies teicējas Almas Kalējas izpildījumā no 1978. gada ieraksta Kosā, Amatas novadā.

Tā Zane Uitto iedziedājusi dziesmu “Panāksnieki sabraukuši”, kuras 1978. gada ieraksts Almas Kalējas izpildījumā atrodams dziedi.garamantas.lv arhīvā. Atgādinām, ka arī jums ir iespēja mājas brīvbrīžos papildināt Latviešu folkloras krātuves digitālo arhīvu ar savām balsīm!

Taču, ja dziedāt nevēlaties, garamantas.lv ir arī citas interesantas un lietderīgas nodarbes – tur vienmēr atradīsies kāds atšifrējams materiāls vai nu rokraksta vai bildes formā. Un jo īpaši šobrīd izsludināts aicinājums iesaistīties divu dienasgrāmatu atšifrēšanā, kuras rakstītas vairāk nekā 60 gadus.

Turklāt pašlaik folkloras krātuve aicina arī pašiem rakstīt dienasgrāmatu – par pandēmijas dienasgrāmatu LFK pētniece Sanita Reinsone vairāk stāstījusi "Klasikas" kolēģim Orestam Silabriedim 24. marta raidījumā “PārMijas”. Tātad šīs un vēl citas aktualitātes garamantas.lv.

Preiļu novada kultūras centra jauniešu folkloras kopas "Rūtoj" vadītāja Ilze Rožinska, saņemot "Etnovēstu" aicinājumu iedziedāt kādu no garamantas.lv arhīvā atrodamajām dziesmām, atklāja, ka viņas personīgajā arhīvā ir tādas folkloras kopas “Rūtoj” dziesmas, kuras Ilze pati pierakstījusi no teicējām, un kuru ieraksti vēl nav nekur atskaņoti.

Klausāmies "Aizgōja Sauleite" – Jasmuižas variants pazīstamajai kāzu dziesmai; "Kas Bierzeņam Nu Lapeņu, ko 80. gadu sākumā Ilze pierakstījusi Aizkalnē pie māsām Pīzelēm, Monikas un Martas; "Syla Ješka", kuras meldiņš zināms kā "Skroderis". Tādu to Ilze dzirdējusi un pierakstījusi Aizkalnē pie Monikas Prodnieces, kura stāstīja, ka jaunībā tā dziedāja un dejoja; "Sylajōņu kruciņkais" – meldiņu, ko Ilzei, rokrakstā uz lapiņas pierakstītu un ar klāt pievienotu dejas aprakstu iedeva “Rūtoj” dalībnieks Kristaps Ancāns.  Izcelsme nav zināma.