No 17. līdz 20. oktobrim Rīgā un Cēsīs norisināsies starptautiskais tautas mūzikas festivāls "Dzīvā mūzika", kurā šogad ierastos tradicionālās mūzikas koncertus ievadīs praktiskās meistarklases un diskusija par amatiermākslas sabiedrisko nozīmi.

Katru gadu festivālā tiek īpaši izcelts kāds tautas mūzikas instruments, un šogad tās ir mazās bundziņas, tamburīns jeb bubins, kas Latvijas tradicionālajā mūzikā izceļas ar savdabīgu, atraktīvu spēles tehniku. Galvenais festivāla "Dzīvā mūzika" mērķis ir muzikālā mantojuma tālāk nodošana.

"Kad sāku strādāt ar šo festivālu – manuprāt, tas bija 2005. gads, izveidojām koncepciju, ka katrā gadā fokusēsimies uz viena noteikta instrumenta spēles tradīciju," stāsta festivāla rīkotājs un viens no biedrības "Skaņumāja" vadītājiem Ilmārs Pumpurs.

"Sākotnēji tas bija vairāk izzināšanas process – veikt māksliniecisku inventarizāciju, kā tad īsti Latvijā ar šīm tradīcijām ir, jo, kā liecina festivāla nosaukums, mēs patiesi skatāmies uz dzīvajām spēles tradīcijām, ko vēl joprojām varam sastapt.

Inventarizācija pa šiem gadiem notikusi, un esam sapratuši, ka jāiet dziļāk – varam ķerties klāt vienam konkrētam instrumentam.

Pērn tās bija kokles, bet šogad festivāls veltīts mazajām bundziņām jeb bubynam, kā tās sauc Latgalē, un kuras šobrīd ierakstītas arī Latvijas nemateriālā kultūras mantojuma nacionālajā sarakstā, tātad ir divtik vērtīgas. Tagad vairāk varam paskatīties ne tikai uz to, kāda šī tradīcija bijusi, bet arī uz to, kāda tā būs, jo šobrīd jau varam runāt par jauniem spēlmaņiem – ne vienmēr gados jauniem, bet tiem, kuri vēlas šo tradīciju mācīties, pārmantot un nodot tālāk.”

Pumpurs arī atzīmē: "Runājot par mūsu tradīcijām, nekad nevaram runāt tikai par tīrām latviešu tradīcijām. Arī mazās bundziņas ir kopīga tradīcija lielākam reģionam, kurā ietilpst arī daļa Lietuvas, Baltkrievija un šobrīd skatāmies arī Krievijas virzienā un mēģinām saprast, jo instruments viņiem ir, bet, kā to spēlē, līdz šim mums Latvijā nav gadījies redzēt. Tāpēc mums būs brīnišķīgi mākslinieki no Krievijas reģiona, kas rādīs savas mazo bundziņu spēles tradīcijas."

Vairāk un plašāk šeit!