Tautas deju ansamblis “Līgo” savā Facebook lapā TDA Līgo aicina 6. maijā 19.00 noskatīties deju izrādes „Zalkša līgava” 2013. gada ierakstu (meklējiet facebook pasākumu ar nosaukumu “Zalkša līgava”).

Tikmēr "Etnovēstīs" ar izrādes veidotājiem atskatāmies uz tās tapšanu.

Nedaudz par ansambli – tā pirmsākumi meklējami 1945. gadā, kad Rīga vēl guļ drupās, mežos vēl skan šāvienu sprakšķi, bet jauni cilvēki sāk mēģināt pirmos tautas dejas soļus. Pirmais kolektīva vadītājs un dejas prieka iedvesmotājs bija Arvīds Donass. Grūti esot bijis gan ar dejotāju sagatavošanu, gan tērpu sagādi, bet jau 1945. gada jūnijā Viesturdārzā notika pirmais Latvijas Republikas Arodbiedrību Padomes kultūras nama jauno dejotāju koncerts. Šis laiks būtu uzskatāms par Tautas deju ansambļa «Līgo» pirmsākumu. 1995. gadā kolektīvā par vadītāju sāk strādāt Jānis Purviņš, un TDA «Līgo» darbs izvēršas par savdabīgu radošo laboratoriju – pastāvīgi tiek iestudēti jauni horeogrāfiski uzvedumi un programmas.

Un tā 2011. gadā pirmizrādi piedzīvoja deju izrāde “Zalkša līgava”, kurā sastapās teātra režisores Daces Micānes Zālītes dramaturģija, Jāņa Purviņa horeogrāfija un Dāvja Stalta, Ievas Tālbergas un Ernesta Medeņa mūzika.

Šis stāsts balstīts latviešu tautas pasakā un vēstī par jaunas ģimenes veidošanos starp divām atšķirīgām pasaulēm – zemi un jūru. Izrādi caurvij vēstījums, par zvejnieka meitas – Zemes meitas spēju pieņemt svešo ūdens pasauli, kuru simbolizē Zalktis, iepazīstot un iemīlot jauno vīru un nesaderību pārvēršot saderībā. Dievišķais Zalktis savienībā ar Zemes meitu simbolizē gara un matērijas pastāvēšanu vienam caur otru, kas ir ģimenes pamatā – par to arī vēsta latviešu pasakā ievītā senču gudrība.

Par izrādes veidošanu telefoniski sazināmies ar tās dramaturģijas autori – teātra režisori Daci Micāni Zālīti, kā arī ar šodienas skatījumu par “Zalkša līgavu” "Etnovēstīm" dalās viens no dejas izrādes mūzikas autoriem – Dāvis Stalts.