Atskatāmies uz Latvijas Nacionālā kultūras centra rīkoto tiešsaistes semināru ciklu par nemateriālo kultūras mantojumu.

Aprīļa beigās un maija sākumā Nacionālais kultūras centrs rīkoja semināru ciklu, kurā bija iespēja rast atbildes uz jautājumiem saistītiem ar nemateriālā kultūras mantojuma kopšanu.

Pašlaik Latvijas Nacionālo nemateriālā kultūras mantojuma sarakstu veido jau 24 vērtības, un šī gada pieteikumu pieņemšana par vērtības iekļaušanu sarakstā ilgs līdz 15. jūnijam.

Piedāvājam nelielu kopsavilkumu no UNESCO Latvijas Nacionālās komisijas ģenerālsekretāres Baibas Moļņikas ievadvārdiem, kā arī no semināra moderatores Latvijas Nacionālā kultūras centra nemateriālā kultūras mantojuma ekspertes Gitas Lanceres prezentācijas daļas par pašlaik Latvijas Nacionālajā nemateriālā kultūras mantojuma sarakstā iekļautajām vērtībām.  Plašāk www.nematerialakultura.lv.