Šajā raidījumā sarunājamies ar Latvijas Nacionālā kultūras centra Tautas lietišķās mākslas eksperti Lindu Rubenu, no kuras uzzinām vairāk par gatavošanos pasākumam "Satiec savu meistaru!", kā arī par "Katram savu tautastērpu" aktualitātēm.

Līdz 3. martam Latvijas Nacionālais kultūras centrs aicina meistarus pieteikt dalību pasākumā "Satiec savu meistaru!". Pasākums norisināsies visā Latvijā laikā no 31. marta līdz 2. aprīlim. Pasākuma būtība ir vēstīt plašākai sabiedrībai par cilvēku, par viņa zināšanām un prasmēm, kas saglabātas un pārmantotas no paaudzes paaudzē. Pasākuma forma ir brīva - meistari rīko meistardarbnīcas, atvērtās darbnīcas, individuālas nodarbības, paraugdemonstrējumus, lekcijas, priekšlasījumus, koncertus vai dančus u.tml.

Plašāk mājas lapās www.satiecsavumeistaru.lv un www.katramsavutautasterpu.lv