Uz sarunu aicinām dziedātāju Santu Šilleri, kas, studējot Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas maģistrantūrā, izstrādājusi diplomreferātu par Latvijas vokālo džezu laikā no 2000. līdz 2020. gadam. Uzzinām arī par pašas Santas aktivitātēm šajā laikā un plāniem nākotnē.