Abiem dzejniekiem, kas dzīvo Ikšķilē un šogad vairāk nekā 85 reizes ir peldējušies Daugavā, šis ir jubileju gads.

Pie lasītājiem nonāk interesants dzejoļu krājums "Dzeja": no vienas puses latviešu valodā lasāmi Veltas Kaltiņas dzejoļi, bet no otras puses krieviski lasāmas Roalda Dobrovenska rakstītās rindas. Vai un kā dzīves laikā ir mainījusies viņu attieksme pret dzeju?