"Dzejas dienu laikā" Marians Rižijs ļauj atklāt atjaunotās valsts urbānās dzejas pierakstus.