Dzejas dienu noskaņās uzklausām trīs dzejnieces - Liju Brīdaku, Guntu Šnipki un Elvīru Blomu.