Kaut arī Ināra Kaija Eglīte (1948-2020) dzeju sāka rakstīt 60. gados - viņas dzejoļi līdz šim nebija apkopoti un izdoti krājumā. 2018.gadā to paveikusi mākslas zinātniece Ieva Kalniņa, un lasītājiem ir pieejams Ināras Kaijas Eglītes dzejas krājums "Kliedziens starp āboliem".

Tas ir cits skatījums uz padomju laikiem. Krājuma nosaukumā lasāmie vārdi "Piecdesmit gadu vēlāk. Tieši laikā" norāda uz faktu, ka Ināra Kaija Eglīte visus šo gadus bijusi dzejniece bez savas grāmatas. Iznākusī ir, autores vārdiem, "debija un mūža veikums vienā elpā". 

Pārraidē uzklausām Ingu Barovski, Rakstniecības un mūzikas muzeja mākslas ekspertu.