1972. gada ierakstā ieklausāmies Māra Čaklā balsī - tobrīd dzejniekam ir 32 gadi un nesen kā radies dzejolis "Piemineklis Rainim".

Starp citu, 1972. gadā viņš pats lasīja arī savu dzejoli "Es esmu bagāts", kuru mūzikas skaņās tika ietērpis Imants Kalniņš - lai atceramies leģendāro filmu "Četri balti krekli", kurā šo dziesmu dzied Pauls Butkēvičs. Bet šajā reizē mūs uzrunā Jāņa Strazdiņa balss.