Augusts Saulietis (īst. v. Plikausis, 1869 – 1933) ir mūsdienās nepelnīti piemirsts, bet savas dzīves laikā bijis ievērojams latviešu dzejnieks, rakstnieks un dramaturgs, arī skolotājs un zemkopis. Jaunībā devies pasaulē un 13 gadus strādājis Rīgas skolās, Pirmā pasaules kara laikā atgriezies dzimtajās mājās Cesvaines pusē. Saulieša dzeja var būt saistoša arī mūsdienu lasītājam un klausītājam ar mazliet atturīgo, bet iekšēji dziļo emocionalitāti, izkopto formu un vispārcilvēcisko tematiku.  Par Aigaru Saulieti stāsta Rakstniecības un mūzikas muzeja mākslas eksperte Ilona Miezīte.