Jēdziens mīlestība lielākoties saistās ar jūtām pret kādu cilvēku. Bet Velgai Krilei (1945-1991) mīlestība ir daudz sarežģītāks jēdziens – mīlestība pret imagināru (bet varbūt arī ne) personu, mīlestība pret pasauli, cilvēci. Mīlestība, kas ir Velgas Kriles glābējs “nestundas dienā”, un kuras dēļ var uzburt “aku, zvaigžņu šķindu un zeltainos augļus”. Tie ir meklējumi pēc citas esamības, kas ir glābšanās citā (mīlestības) pasaulē, norobežošanās, gan kā arī mēģinājums piesaistīt sevi šai pasaulei, veidojot mīlestību kā simbolu gaidīšanai, no kā izriet ideja — kamēr ir iespēja gaidīt skaisto, tikmēr ir jēga šai eksistencei. Saruna ar literatūrzinātnieku, Rakstniecības un mūzikas muzeja mākslas ekspertu Ingu Barovski.