Savus dzejoļus lasa dzejnieks, redaktors un kurators no tekstgrupas „Orbīta” Arturs Punte, kurš vienlīdz labi raksta gan latviešu, gan dzimtajā krievu valodā.