Ievas Zeidmanes saruna ar baleta mākslinieci, klasiskās dejas skolotāju un baleta repetitori Zani Lieldidžu-Kolbinu par baletu, par topošajiem un esošajiem audzēkņiem Rīgas Baleta skolā, baleta repertitora pienākumiem, prieku un gandarījumu.