Tiekamies ar divām Liepājas universitātes pētniecēm - profesori Ilzi Valci un mākslas zinātņu doktori Vēsmu Lēvaldi, kuras sadarbībā ar fondu Uniting History īstenojušas vērienīgu pētījumu par Liepājas Simfoniskā orķestra un pilsētas muzikālās dzīves vēsturi no 18. gadsimta otrās puses līdz pat 20. gadsimta beigām.

Līdz šim konkrētā perioda kultūras dzīve Liepājā tikusi pētīta fragmentāri, materiāli nav apkopoti vienuviet, un tie vērtējami kā pretrunīgi. Pētījumā tika apzināta pilsētas daudznacionālā un bagātīgā kultūrvide, kultūrvietas un pētīti izpildītājmākslinieki, kuru dzīve saistīta ar Liepāju.

Pētījums atklāj Liepājas profesionālās kultūras dzīves norises 20. gadsimta sākumā, kad augstvērtīgām norisēm piepildīta bijusi gan skatuves mākslas, gan mūzikas dzīve. Pirms Otrā pasaules kara darbojās Liepājas pilsētas drāmas un operas teātris, kas iestudēja dramatiskās izrādes, operas un nodarbināja simfonisko orķestri. Viena no raksturīgajām izpildītājmākslas pazīmēm Liepājā bija tās multikulturālais raksturs – te sastapās dažādu tautību mūziķi un arī repertuārā līdzās latviešu autoriem bija Eiropas izcilāko autoru darbi. Otrais pasaules karš traģiski ietekmēja daudzu cilvēku, tostarp izpildītājmākslinieku, likteņus. Izsūtīto, notiesāto un nogalināto vidū bijuši daudzi mūziķi, Tautas konservatorijas audzēkņi, aktieri un mecenāti.

“Lai arī zinātnisku, populārzinātnisku un kultūrvēsturisku darbu par simfoniskās mūzikas vēsturi Liepājā ir salīdzinoši daudz, lielākoties tie ir muzikologu pētījumi, kuros mazāk uzmanības veltīts mākslinieku biogrāfijām laikmeta un starpnacionālo attiecību kontekstā.

Viena no galvenajām problēmām, ar ko sastapāmies pētījuma procesā – nepieciešamā informācija bija ārkārtīgi fragmentāra, izkaisīta un nereti pretrunīga, jo lielākā daļa kara laika dokumentu ir zuduši un daudz līdzšinējo pētījumu ir balstīti aptuvenos atmiņu stāstījumos un ideoloģiski ietekmētās publikācijās,” uzsver viena no pētījuma autorēm Dr.art. Vēsma Lēvalde.

Lai ar vairāk nekā 100 gadus ilgo Liepājas simfoniskās mūzikas vēsturi saistošā, mūsdienīgā un atraktīvā veidā iepazīstinātu plašāku mērķauditoriju, fonds izveidojis izzinošu video materiālu, un visiem interesentiem, kā arī izglītības iestādēm aicina to izmantot kā brīvas pieejas mācību līdzekli.

Video “Liepājas Simfoniskais orķestris — ceļš mūzikā”