Svētdienas "Rīta intervijā" tiekamies ar izdevniecības "Droši un koši" pārstāvi Līgu Priedīti, "Mācies kopā ar mazo Mulu" digitālā mācību līdzekļa satura autori Martu Leimani un tēlnieku, mazās Mulas vēstnieku Ivaru Drulli.

Digitālais mācību un metodiskais līdzeklis "Mācies kopā ar mazo Mulu" izstrādāts 2020.-2021. gada laikā un tas ir unikāls interaktīvs materiāls vizuālās mākslas apgūšanai, izmantojot Latvijas mākslinieku darbus. Mācību līdzekli iespējams izmantot arī latviešu valodas, dabaszinību un matemātikas mācību stundās.

Īpaša uzmanība pievērsta tam, lai mācību līdzeklis būtu interesants gan bērniem, gan būtu labs resurss skolotājiem. Tajā tiek piedāvātas četras tēmas: Ainava, Klusā daba, Dzīvnieki un Portrets. Tajā ir 84 dažādas grūtības interaktīvi uzdevumi, kas veidoti, izmantojot Latvijas mākslinieku darbus. Tiek piedāvātas arī četras animācijas filmiņas par katru no tēmām, kā arī video intervijas ar Ievu Iltneri, Kristianu Brekti, Maiju Kurševu un Ivaru Drulli. Skolotāju ērtībai izstrādāts metodiskais materiāls katram uzdevumam un prasmju vērtēšanai katrai tēmai, atbilstoši projekta "Skola2030" ieteikumiem.