Attīstot tematiku par lasīšanas prasmes nodošanu no paaudzes paaudzē, projekts “Bibliotēka” aicina Latvijas ģimenes, kurās grāmatas ir cieņā, iesaistīties akcijā “Iemīlēt grāmatu!”.

"Daudzi projekta "Bibliotēka" intervētie personāži ir uzsvēruši, ka lasīšanas prieks un mīlestība pret grāmatām veidojas bērnībā – rādot bērniem priekšzīmi, lasot priekšā un kopā ar viņiem," uzsver projekta "Bibliotēka" koordinatore un satura veidotāja Daiga Katrīna Bitēna, ar kuru tiekamies "Klasikā".

Dina Dūdiņa-Kurmiņa: Kādas jums pašai ir atmiņas par vasaras mēnešiem? Vai arī jums bija kladīte ar ieteicamo jeb obligāto literatūru?

Daiga Katrīna Bitēna: Protams! Kurš gan no tā var izbēgt, un arī es esmu bijusi to skaitā, kam bijis jāizlasa obligātās literatūras saraksts, un es patiesībā to ļoti labprāt arī darīju. Esmu bijis no tiem cilvēkiem, kas tiešām mīl grāmatu - iespējams, tāpēc arī šodien esmu šajā projektā.

Tad jums droši vien grāmatu plauktā vēl ir dažas grāmatas, par kurām citi brīnīsies, kāpēc tās joprojām nav izmestas...

Man ir dažas mīļas grāmatas, kuras paturu, bet neesmu no lielo grāmatplauktu veidotājiem.

Mans grāmatu plaukts veidojas no ļoti izmeklētām grāmatām, kas ir tuvas, jo sevi neapgrūtinu ar liela krājuma veidošanu - to atstāju bibliotēku ziņā.

Un tagad savu grāmatu lasīšanas mīlestību cenšaties iedēstīt cilvēkiem, kuri skolu pat vēl nav pabeiguši.

Tas pilnīgi noteikti ir viens no iemesliem, kāpēc mana grāmatu mīlestība ir pārvērtusies projektā "Bibliotēka", ko man uzticējis īstenot šīs idejas iniciators Baltic International Bank. Ar dažādām iniciatīvām grāmatas mīlestību caur šo projektu šobrīd nesam tālāk sabiedrībā.

Kāda gadagājuma ir jūsu mērķauditorija - bērni, pusaudži, pieaugušie?

Runājam ar ļoti dažādām sabiedrības grupām. Projektu "Bibliotēka" uzsākām 2018. gada maijā, uzrunājot dažādas sabiedrības grupas ar mērķi ieinteresēt cilvēkus lasīšanā, veicināt lasīšanu. Tie bijuši gan vecāka gadagājuma cilvēki, gan ģimenes un dzimtas, un šobrīd, turpinot šo dzimtu un ģimeņu tematiku, esam aktualizējuši tēmu par lasīšanu ģimenēs, lasīšanu kā pārmantojamas vērtības nodošanu no paaudzes paaudzē. Šo līniju turam aptuveni gadu.

Literatūra kā ģimenē pārmantojama vērtība ir viens no šī projekta pamatuzstādījumiem, kas skaisti saskan ar tā iniciatora pamatvērtībām, kāpēc projekts vispār ieņēmis tieši šādu virzību.

Bet vecuma grupas ir ļoti dažādas - runājam gan ar vecākās paaudzes cilvēkiem, jo patiesībā viņi ir tie, kas mūsu projektā iesaistās visvairāk, bet šobrīd, lai uzsvērtu pārmantojamības nozīmi, vairāk akcentējam tieši ģimeņu tematiku un to, ka lasīšana sākas tieši ģimenē. Ka tas pamatiņš tiek ielikts tieši ģimenē.

Vairāk un plašāk - ierakstā.

***

Ģimenes tiek aicinātas iepazīties ar akcijas nolikumu, lejuplādēt pieteikuma formu, atbildēt uz tajā norādītajiem jautājumiem un līdz 12. jūlijam (ieskaitot) aizpildīto formu kopā ar ģimenes fotogrāfiju sūtīt uz uz e-pastu biblioteka@bib.eu.

Par četrām ģimenēm, kas būs iesūtījušas interesantākos pieteikumus, lasīšanas veicināšanas projekta “Bibliotēka” pārstāvji uzņems video sižetu, kas tiks publicēts projekta sociālajos tīklos.

Sērijā “Iemīlēt grāmatu!” paredzēts uzņemt astoņus video. Puse dalībnieku jau izraudzīti, savukārt otra puse ģimeņu tiks izvēlētas no iesūtītajiem pieteikumiem. Organizatori informē, ka primāri iesaiste projektā tiek gaidīta no pirmsskolas un sākumskolas vecuma bērnu vecākiem, tomēr piedalīties var arī citas ģimenes, kuras uzskata, ka viņu lasīšanas stāsts ir gana spilgts, lai to būtu vērts izstāstīt plašākai sabiedrībai.

Projekts “Bibliotēka” ir latviešu literatūras mecenāta “Baltic International Bank” iniciēts sociāls projekts ar mērķi veicināt lasīšanu un rakstniecību Latvijā. “Bibliotēka” savu darbību sāka 2018. gadā, publicējot interviju sēriju ar Latvijas literatūrā un kultūrā nozīmīgām personām par literatūras vērtību cilvēka dzīvē. Pateicoties plašajai sabiedrības atsaucībai un iesaistei, 2019. gadā projekts tika turpināts ar ceļojošās izstādes “Dzimtas grāmata” izveidi. Pašreiz projekta organizatori gatavojas izdevuma “Dzimtu ģerboņi mūsdienu Latvijā” izdošanai, kas tiek veidots sadarbībā ar Latvijas Kultūras ministriju un top ar “Baltic International Bank” finansiālu atbalstu. Projekta ietvaros regulāri tiek veidotas iniciatīvas un aicinājumi dažādām sabiedrības grupām, ar mērķi vērst uzmanību uz literatūru kā uz pārmantojamu vērtību un vecināt lasīšanas paradumu veidošanos sabiedrībā. Vairāk informācijas projekta “Bibliotēka” mājas lapā: www.manabiblioteka.lv un sociālo tīklu profilos Instagram, Facebook un Twitter (@manabiblioteka).